Sigmund Freud

Dr. Sigmund Freud is zonder twijfel een van de grootste geesten die de mensheid ooit heeft voortgebracht.

Hij werd geboren in het Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk en leefde ongeveer 80 jaar in de hoofdstad Wenen, totdat hij in 1938 door de fascistische ideologie werd gedwongen om de stad te verlaten voor Londen.

Sigmund Freud is de eerste wetenschapper die de werking van het eerste en belangrijkste instrument van elke wetenschap, het menselijk brein, ontdekte en conceptualiseerde. Concepten als libido, onbewuste, id-ego-superego, oedipuscomplex, infantiele seksualiteit... werden alleen dankzij Dr. Sigmund Freud realiteiten van het functioneren van de geest.

Hij creëerde hiervoor ook een specifieke methode: de psychoanalyse.

Hierdoor kon Sigmund Freud het diepere functioneren van het menselijk brein ontdekken en conceptualiseren (wat in feite het eerste en belangrijkste instrument van elke wetenschap is).

Dankzij Sigmund Freud werd de psychologie niet langer gereduceerd tot louter het bewustzijn, maar uitgebreid tot de diepere, onbewuste lagen van de menselijke geest, vandaar de naam dieptepsychologie.

Freuds ontdekkingen veranderden en revolutioneerden vele wetenschappen: geneeskunde, psychologie, psychiatrie, antropologie, filosofie en algemeen wetenschappelijk denken.

Sigmund Freud was niet alleen wetenschapper maar ook een groot organisator (lees: politicus).

Getuige hiervan :

a) het ontstaan van de psychoanalytische beweging die in 1902 begon als de woensdagavondbijeenkomsten in de Berggasse 19, om in 1908 de Weense Psychoanalytische Vereniging te worden.

b) de vele afscheidingen van het Freudiaans concept (Adler, Jung, zelfs Ferenczi,...) en persoonlijke rivaliteiten binnen de psychoanalytische beweging  (Federn-Reich) die alle met succes werden opgelost  door Freud en die uiteindelijk de psychanalyse niet konden ten einde brengen

c) de oprichting van Weense psychoanalytische kliniek en de Psychoanalytische uitgeverij (Berggasse nr 7)

Sigmund Freud was ook een persoon met een uitzonderlijk sterk karakter. Ondanks zijn gezondheidsproblemen (meerdere operaties aan zijn kaak), de vele problemen binnen de beweging, de algemene houding van antipathie van de gevestigde wetenschappelijke kringen tegenover de psychoanalyse, toch bleef Freud zijn eigen weg gaan, gebasseerd op obesrvatie en realiteit. Zonder in nutteloze polemieken te vervallen maar toch zonder concessies te maken in naam van fatsoen of sociale aanvaarding.

Men kan enkel besluiten dat Sigmund Freud een buitengewoon persoon was en een waar wetenschappelijk genie.