TOUR

De SFTV is een gespecialiseerde, gepersonaliseerde wandeltour, beschermd door het intellectueel recht,  langs plaatsen en gebouwen in Wenen m.b.t.voor  Sigmund Freud

Elke TOUR wordt geleid door een officieel erkend Oostenrijkse gids met een speciale 'Sigmund Freud' opleiding, die u zal leiden naar meer dan plaatsen (Museum in de Berggasse 19 niet in begrepen)

De TOUR start aan Hotel Regina, kant Währingerstrasse, Wenen 1090 (tenzij anders gevraagd of anders mede gedeeld)

Aan het eind van de TOUR zal u een overzicht hebben van het leven van  Sigmund Freud in Wenen tentijde van eind 19e begin 20e eeuw, alsook een grondig inzicht in de meest relevante plaatsen in Wenen m.b.t. Sigmund Freud (Universiteit, woning van zijn patiënten, zijn woonplaatsen...).

De TOUR is opgesteld vanuit het standpunt van een psycholoog - psychoanalyst en is volledig onderbouwd door wetenschappelijke referenties.

U zal de geest van Sigmund Freud voelen zoals die blijkt uit zijn werken en verder ook de enorme leegte achter gelaten in Wenen met de uitroeiing in 1938 van de Joodse gemeenschap door de nazis

Het kan gebeuren dat bijzondere gebeurtenissen plaats vinden tijdens de tour...

De TOUR eindigt normaal bij het Sigmund Freud Museum, Berggasse 19. Ervaring heeft ons echter geleerd dat de SFTV bijzonder geapprecieerd wordt als aanvulling van een bezoek aan het Museum; op uw vraag kunnen we de TOUR dan ook starten aan het Museum

Prijs   :   cat. 1 : van 1 tot max. 7 personen         :      185   EUR  

                cat. 2 : groep van   8 tot 15 personen   :      220  EUR 

                cat. 3 : groep van 16 tot 25 personen   :      260  EUR

De aangeduide prijs is per tour, ongeacht het aantal deelnemers (binnen elke cat.); dus hoe meer deelnemers hoe lager de prijs per individuele deelnemer

- 1 persoon betaalt : 185 EUR

- 2 personen betalen elk : 185/2 = 92,5 EUR

- 3 personen betalen elk : 185/3 = 61,7 EUR

  enz...

Dit is de prijs voor een TOUR van 2,30 uur, eindigend aan het Museum, Berggasse 19 - de prijs voor elk bijkomend uur is 89 EUR

Groepen van meer dan 25 personen worden verdeeld in twee groepen are to be divided into two groups

Het bedrag is betaalbaar aan de GIDS bij de aanvang van de TOUR -  De PRIJS en ANNULERING zijn onderworpen aan de algemene

voorwaarden voor Geleide Tours door de Erkende Touristengidsen (zie : Legal notice)

 


De TOUR is elke dag beschikbaar maar we zouden het wel op prijs stellen indien u minstens 72 uur vooraf zou bestellen

De TOUR is beschikbaar in : Nederlands, Engels, Duits, Russich, Italiaans en Frans (slechts 1 gids beschikbaar in Frans)

De SFTV verschaft u  achtergrond informatie over het alledaags leven van Sigmund Freud, welke niet onmiddellijk terug te vinden is

in de klassiek literatuur, zodat u een beter inzicht verkrijgt hoe Freud er toe kunnen komen is tot het uitvinden van de psychoanalyse en de psychanalytiche

concepten in het Habsburgse Wenen  van het begin van de 20e eeuw

Op dit ogenblik is er slechts 1 TOUR beschikbaar :

Freud classic tour :

Dit is de basistour. Waar zich de voornaamste gebouwen bevinden en waar de belangrijkste gebeurtenissen in het leven van Freud

plaatsvonden.

 

Freud eerste jaren :

Deze tour situeert zich vooral in Leopoldstadt waar Freud's familie aan kwam in Wene komende van Freiberg (Pribor) over Leipzig en

waar hij woonde gedurende zijn jeugdjaren tot wanneer hij kon beschikken over een kamer in het Algemeen Ziekenhuis van Wenen

Evenwel zijn de meeste gebouwen niet meer bestaand wegens vernieling tijdens WO II